Sekční garážová vrata

Den za dnem větší komfort a bezpečnost

Načítám ...

Uklidňující bezpečí

 

Uklidňující bezpečí díky automatickému uzamknutí vrat v kolejnici pohonu

Nezvaní hosté mají sotva nějakou šanci. Jsou-li garážová vrata zavřena, zajištění proti zvednutí automaticky zaskočí do dorazu ve vodicí kolejnici a vrata jsou ihned uzamknuta a zajištěna proti zvednutí. To se provede čistě mechanicky, a proto zůstane, na rozdíl od konkurenčních pohonů, účinné i při výpadku proudu.


TUV NORD

Automatická sekční vrata Hörmann jsou pro vaši bezpečnost zkoušena ústavem TÜV a certifikována podle směrnice TTZ »Opatření bránící vloupání pro garážová vrata«.

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: